Seija Helander 

Minua innostaa verkkaisuuden filosofia ja ajatus arvokkaasta yhteiskunnasta, jossa osataan yhdistää luovuus välittämiseen.

Espoolainen Seija Helander (aiemmin Vilén) toimii aktiivisesti hyvinvointitaiteen parissa tuottamalla muistisairaille kulttuuripalveluja Sanariihi-yrityksensä kautta. Ennen täyspäiväiseksi kulttuuriyrittäjäksi siirtymistään Seija ehti työskennellä kymmenen vuotta sairaanhoitajana vanhustyön ja erikoissairaanhoidon puolella, missä hän oli mukana mm. potilasohjeiden kehittämistyöryhmässä. Hän työskentelee yhä satunnaisesti terveydenhuollon parissa, tällä hetkellä pääasiassa turvapaikanhakijoiden tukena vastaanottokeskuksessa. 

Seija nauttii tapahtumien järjestämisestä ja haluaa edistää taiteen saavutettavuutta myös niille ihmisryhmille, joiden on vaikea päästä sen äärelle itse. Kotikyläänsä Iso-Äiniölle Seija järjestää Äinään kirjapäivät -kirjallisuustapahtumaa yhdessä kylätoimikunnan kanssa. Kirjailijana Seija on julkaissut proosaa, runoutta ja esseitä. Hän kirjoittaa sekä lapsille että aikuisille.

Seija on mukana Kirjailijaliitossa, sekä Helsingin ja Espoon kirjailijoiden alueyhdistyksissä, jälkimmäisessä hallituksen jäsenenä.